Tekstikoko
 • +

Vauvan kotiutumispäiväVauva kotiutuminen.jpg

Onneksi olkoon!

Kun kotiutumispäivä vihdoin koittaa, on vauvasi valmis tulemaan kotiin. Tilapäiset terveyteen liittyvät ongelmat on ratkaistu ja mahdolliset pitempiaikaiset ongelmat on tunnistettu. Vauvaa hoitanut lääkäri on todennut vauvan tilan olevan vakaa ja vauvan olevan riittävän terve kotiutuakseen sairaalasta.

 • Varmista, että sinulla on tiedossa seuraavan kontrollikäynnin ajankohta ja mitä muita käyntejä mahdollisesti tarvitset.
 • Varmista, että lääkäri on kertonut sinulle, miten tarkkailet mahdollisia sairauden oireita tai muita ongelmia, joita vauvalla voi ilmetä kotiutumisen jälkeen.
 • Varmista että olet saanut kopion vauvan sairauskertomuksesta.
 • Kysy, kehen voit ottaa yhteyttä kotiutumisen jälkeen, jos sinulla on vauvaasi koskevia kysymyksiä.

Vanhempien sisarusten valmisteleminen vauvan kotiintuloon

Uuden vauvan saapuminen kotiin voi mullistaa vauvan vanhempien sisarusten elämän. Olet saattanut olla pitkään poissa lastesi luota ja viettänyt aikaa uuden pikkuisen kanssa sairaalassa. Tämä huomion puute saattaa huolestuttaa muita lapsia ja saada heidät tuntemaan kiukkua ja mustasukkaisuutta. He saattavat myös aistia että olet stressaantunut ja hermostua siitä.

Alle kuusivuotiaiden lasten on yleensä vaikeampaa hyväksyä uutta tulokasta.  He voivat heittäytyä hankaliksi, koska haluavat sinulta enemmän huomiota. Tässä muutamia vinkkejä, joiden avulla lastesi on helpompi tottua ajatukseen, että kotona on uusi vauva:

 • Auta lapsiasi puhumaan tunteistaan. He saattavat pelätä, että uusi vauva vaatii niin paljon huomiota, ettei kukaan enää huolehdi heistä. Kerro heille, uudelleen ja uudelleen, että olet olemassa yhtälailla heitä kuin uutta vauvaa varten.
 • Ota lapset mukaan sairaalaan tapaamaan uutta vauvaa heti kun se on sallittua. Tämä auttaa heitä ymmärtämään, mitä tapahtuu.  Muistathan pitää lapset kurissa, älä anna heidän juoksennella osastolla tai koskea laitteisiin.
 • Jos vanhempia lapsia huolestuttaa miten vauvan kotiintulo tulee muuttamaan asioita, kerro, että kotiintulo on hyvä asia, koska nyt sinun ei tarvitse mennä enää sairaalaan ja jättää heitä muiden hoitoon.
 • Tuo kotiin valokuvia uudesta vauvasta ja laita ne paikkaan, missä vanhemmat lapset voivat katsella niitä usein. Vie vanhempien lastesi kuvia vastasyntyneiden teho-osastolle ja asettele ne keskoskaapin ympärille niin, että lapset näkevät ne käydessään ja ymmärtävät, että uusi vauva on osa perhettä.
 • Käy lasten kanssa läpi, miten he voivat auttaa vauvaa tulemaan osaksi perhettä: ”Voimme laulaa vauvalle” tai ”Voit osallistua vauvan hoitoon”.
 • Kun kerrot lapsille kaikista niistä asioista, joita he voivat tehdä, mutta joihin uusi vauva ei pysty (esimerkiksi pukea itse vaatteet päälle ja juoda mukista), he tuntevat itsensä osaavammiksi ja aivan erityisiksi.
 • Kiitä sisaruksia koska he ovat olleet niin upeita isosiskoja/-veljiä.
 • Kerro lapsillesi usein, kuinka tärkeitä he ovat sinulle.

Vinkkejä vauvan sisarusten käsittelyyn ja ymmärtämiseen kotiutusta seuraavina kuukausina

 • Jos sinun on vaikea antaa lapsille heidän tarvitsemaansa huomiota, pyydä puolisoasi, hyvää ystävääsi, sukulaista tai lasten suosikkihoitajaa viettämään aikaa heidän kanssaan esim. pelaamalla heidän kanssaan tai viemällä heitä mukaviin paikkoihin.
 • Kun uusi vauva tulee kotiin, muut sisarukset saattavat myös heittäytyä vauvoiksi tai muuten hankaliksi. Vanhemmille lapsille voi sattua enemmän ”vahinkoja”, esim. jos he ovat oppineet käymään potalla hiljattain. Älä hermostu tai rankaise heitä, koska lapset yrittävät vain kertoa, että myös he tarvitsevat huomiotasi ja rakkautta. Pian lapset kokevat olonsa jälleen turvalliseksi ja heidän käytöksensä normalisoituu.
 • Muistuta lapsille, että rakastat heitä aivan yhtä paljon kuin ennen vauvan kotiintuloa, ja yritä antaa heille erityistä kahdenkeskistä aikaa (esimerkiksi aamiaisella tai vauvan nukkuessa).
 • Kerro lapsille, kuinka perheenne rakastaa uutta vauvaa, mutta älä odota heidän osoittavan heti rakkauttaan. Kerro, että on oikeutettua tuntea kiukkua uutta vauvaa kohtaan, mutta vauvaa ei saa satuttaa.
 • Ole tarkkana, mitä sanot lastesi kuullen. He ymmärtävät usein enemmän kuin luuletkaan.
 • Yritä pitää perheen elämä samanlaisena kuin ennen vauvan kotiintuloa (päiväunet, nukkumaanmenoajat, ateriat ja muut toimet). Varmista että joku muu on vauvan kanssa kun esim. luet isommille lapsille iltasatua, ettei iltasatu keskeydy vauvan vuoksi.
 • Kerro lasten opettajille muutoksista perheessä, jotta heidän on helpompi ymmärtää.
 • Anna lastesi hoitaa vauvaa niin paljon kuin mahdollista. Anna heidän pidellä vauvaa ja auttaa esimerkiksi vauvan vaippojen tai vaatteiden vaihdossa.

 

Mikä on vauvan ”korjattu ikä”?

Kun vauva syntyy ennenaikaisesti, iän ”korjaaminen” (suhteuttaminen) on tärkeää.

Mitä korjattu ikä tarkoittaa?

Korjattu ikä tarkoittaa sitä, että ennenaikaisesti syntyneellä vauvalla on kaksi ikää. Toinen lasketaan siitä päivästä, jolloin hän syntyi (kalenteri-ikä tai varsinainen syntymäaika, syntymäpäivä) ja toinen siitä päivästä, jolloin hänen olisi pitänyt syntyä (korjattu ikä, laskettu aika).

Korjattu ikä (alkuperäinen laskettu aika) on se ikä, jota käytetään seurattaessa vauvan odotettua kehitystä ja kasvua. Yleensä keskosvauvoilla käytetään korjattua ikää kunnes he täyttävät kaksi vuotta.

Keskosen kehitys voi poiketa täysiaikaisen lapsen kehityksestä eri virstanpylväiden osalta. Ennenaikainen syntymä voi vaikuttaa vauvan kehitykseen ensimmäisen vuoden ajan tai kauemminkin.

Lapsilla, jotka ovat syntyneet hyvin varhain, jotka tarvitsivat enemmän lääketieteellistä hoitoa, tai joilla on muita terveysongelmia, on suurempi todennäköisyys kehittyä hitaammin erityisesti karkean motoriikan, hienomotoriikan ja puheen kehityksen osalta. Joitain kehitysviiveitä, kuten kykyä ajatella ja oivaltaa, voi olla vaikea havaita ennen kouluikää.

Kaikkien ennenaikaisesti syntyneiden lasten kehitystä tulisi seurata ensimmäiset kaksi vuotta alkuperäisestä lasketusta ajasta laskettuna.

Ainoa asia, jonka suhteen ei tehdä korjausta vauvan ennenaikaisen syntymän vuoksi, ovat rokotukset. Ne annetaan lapselle hänen varsinaisen syntymäaikansa perusteella (oikean syntymäpäivän).

Saat lapsesi korjatun iän, kun lasket kuukaudet, jotka ovat kuluneet hänen syntymästään (syntymäpäivästä), ja vähennät tästä niiden kuukausien lukumäärän, joka olisi ollut jäljellä varsinaiseen laskettuun aikaan.

Lisätietoja vauvan kehityksestä, ks. kohta Kehityksen virstanpylväät

Kuinka keskoset käyttäytyvät?

Useimmat keskoset pääsevät kotiin suunnilleen normaalina laskettuna aikana tai jopa ennen sitä. Vauvalla, joka on vihdoin saavuttanut lasketun syntymäaikansa, saattaa silti olla vielä jonkin verran kiinnikuromista. Esimerkiksi:

 • Vauva ei välttämättä anna selviä merkkejä siitä, että hän on nälkäinen tai väsynyt.
 • Vauva voi olla edelleen heikko ja vaikeasti syötettävä.
 • Vauva voi viettää päivänsä joko sikeässä unessa tai itkien, ja muuttua muutamassa sekunnissa nukkuvasta itkeväksi.Vauvan käytöstä voi olla aluksi vaikea ymmärtää. Tämä taas voi tuottaa huolta ja saada sinut hermostumaan, mutta viikkojen kuluessa alat vähitellen ymmärtää paremmin vauvan tarpeita ja myös vauva oppii ilmaisemaan niitä paremmin. Kuten kaikilla vauvoilla, myös keskosvauvalla näyttää olevan kehityksessään nopeita harppauksia, sekä aikoja, jolloin juuri mitään ei tunnu tapahtuvan.  Jos tämä huolestuttaa sinua, kysy asiasta lääkäriltä.
 • Vauvasi kehittyy sitä mukaa kun hän on siihen valmis, et voi nopeuttaa sitä mitenkään.
 • Älä yritä saada lasta tekemään jotain, kun hän on väsynyt tai hän ei ole sillä tuulella; se saisi vain teidät molemmat hermostumaan.
 • Anna lapselle aikaasi ja tue häntä.
 • Keskity lapsen edistymiseen. Ellei kyse ole ongelmasta johon tarvitsee puuttua, vuosien kuluttua ei ole enää mitään väliä sillä, oppiko hän kävelemään 12 vai 20 kuukauden iässä. Käytä aina vauvasi korjattua ikää, kun arvioit hänen osaamistaan. Jos olet huolissasi, konsultoi lääkäriä tai lapsen kehitykseen erikoistunutta ammattilaista.

Liikkuminen

Ennenaikaisesti syntyneillä vauvoilla on usein hallitsemattomia liikkeitä. On vaikea ennustaa miten vauvasi tulee vastaamaan sinuun ja ympäröivään maailmaan.

 • Vauvan reaktiot voivat muistuttaa nykimistä ja säpsähtelyä, koska hän yrittää yhä mukautua elinympäristönsä muutoksiin tai myös fyysisiin tarpeisiin.
 • Hän voi jäykistää kätensä ja jalkansa äkillisesti tai vetää niitä koukkuun. Hän voi ajoittain valahtaa veltoksi ja jännittää kehonsa taas äkkiä.
 • Kun vauva kasvaa, nämä refleksit katoavat vähitellen.

Voit auttaa vauvaasi hallitsemaan liikkeitään:

 • Pitämällä hänen käsiään ja jalkojaan hänen vartalonsa lähellä.
 • Liikuttamalla häntä hitaasti ja hellästi.
 • Olemalla rauhallinen ja tyyni hänen kanssaan.

Ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla aistit (kuulo, tunto, näkö) kehittyvät usein nopeammin kuin kyky hallita lihaksia (koordinaatio). Vauva saattaa oppia hitaasti pään liikkeiden hallintaa tai pitämään kiinni esineistä, mutta oppia reagoimaan nopeasti näkemäänsä ja kuulemaansa, mikä on merkki terveestä kehityksestä.

Hengitys

Keskosvauvojen hengitysrytmi ja ihon väri voivat muuttua äkkiä ja varoittamatta. Tarkkaile vauvaa ja opi tunnistamaan vauvasi tavallinen hengitysrytmi ja ihon normaali väri.

 • Tarkkaile, miten vauva hengittää.
 • Seuraa vauvan ihon väriä.

Kun tiedät mikä on vauvalle tyypillistä, pystyt havaitsemaan mahdolliset ongelmat paremmin.  Jos olet huolestunut vauvasi hengityksestä tai ihon väristä, soita vauvan lääkärille tai hoitajalle.

Nukkuminen

Ensimmäisinä kotiintulon jälkeisinä viikkoina vauvasi haluaa enimmäkseen nukkua ja syödä. Aluksi vauva voi nukkua noin 18 tuntia päivässä. Keskosvauvat nukkuvat yleensä pitkiä pätkiä ja ovat hereillä vain hetken aikaa. Vauvan vuorokausirytmi voi kuitenkin olla sekaisin, kun hän kotiutuu sairaalasta. Vauvan tulisi kuitenkin tottua mahdollisimman nopeasti kodin normaaleihin ääniin ja tapoihin. Esim. kun syötät vauvaa yöllä, keskitä hänen huomionsa syömiseen, älä leiki vauvan kanssa.

* Mukailtu lähteestä Ferber, R.: Solve Your Child’s Sleep Problems. New York: Simon & Schuster Inc. 1985, Kaavio 1, s. 19.

** Jaettuna tyypillisiin päiväuniin per päivä. Päiväunien pituus voi vaihdella.

Itkeminen

Riippumatta siitä kuinka paljon vauva itkee, itku voi käydä hermoillesi – varsinkin jos olet väsynyt. Tässä on muutamia neuvoja, joista toivottavasti on apua:

 • Yritä parhaasi mukaan pysyä rauhallisena, niin kykenet tulkitsemaan paremmin vauvan viestejä.
 • Vauvan itkiessä yritä puhua hänelle pehmeällä ja rauhoittavalla äänellä.
 • Kosketa vauvaa hellästi. Hellä kosketus auttaa vauvaa usein rentoutumaan ja rauhoittumaan, jos hän on ahdistunut.
 • Kokeile myös vauvan kantamista. Tämä voi auttaa vähentämään itkunpuuskia.
 • Harkitse kantorepun tai ‑liinan käyttöä, niin että voit hoitaa normaaleja toimiasi pikkuisen ollessa turvallisesti lähelläsi. Kun käytät kantoliinaa tai ‑reppua, varmista, että vauva on turvallisessa asennossa: vauvan kasvot eivät saa painua vasten kantoliinaa, kantoreppua, kehoasi tai vaatteitasi, jotta hän voi hengittää esteettä. Varmista myös, ettei vauvan leuka ole painunut hänen rintaansa vasten.
 • Vältä menojen ja tekemisten sopimista sellaiseen ajankohtaan, jolloin lapsesi tuntuu itkevän säännöllisesti.
 • Pidä pieni tauko vauvan hoidossa. Pyydä puolisoasi, ystävää, isovanhempia tai tuttua naapuria hoitamaan vauvaasi hetkisen ja lähde muualle. Jos olet yksin ja tunnet turhautuneisuuden ja kiihtymyksen kasvavan, aseta vauva turvalliseen paikkaan, kuten omaan sänkyynsä, ja mene vaikka muutamaksi minuutiksi toiseen huoneeseen.
 • Huolehdi siitä että saat niin paljon unta kuin mahdollista. Yritä ottaa torkut vauvan nukkuessa päivällä, varsinkin jos vauva kitisee ja itkee öisin. Jos sinulla on ystävä joka voi huolehtia vauvasta, pyydä häntä käymään tunniksi tai pariksi, jolloin voit nukkua pois univelkaasi.
 • Jos sää sallii, lähde vauvan kanssa ulos kävelylle rattailla tai vaunuilla, tai vaikka autoajelulle.
 • On todennäköistä, että sinulla on hyvää tarkoittavia sukulaisia, jotka ajattelevat sinun hemmottelevan vauvan pilalle vastaamalla hänen jokaiseen huutoonsa. On kuitenkin varmaa, ettei vastasyntynyttä vauvaa voi hemmotella pilalle vain reagoimalla nopeasti. Päinvastoin, itkuun reagoiminen vahvistaa hänen turvallisuuden tunnettaan, hän ei ole yksin.

Ravistellun vauvan oireyhtymä

Jo muutaman sekunnin ravistelu riittää aiheuttamaan vakavia vaurioita vauvan aivoille. Ravistelu voi johtaa vauvan pysyviin aivovaurioihin tai jopa kuolemaan. Ravistelusta saattaa aiheutua vauvalle myös näön ja kuulon menetys, kouristuksia, kehityshäiriöitä, oppimisvaikeuksia, henkistä jälkeenjääneisyyttä, tai vauva voi halvaantua.

On helppo turhautua, jos lapsi ei lopeta itkemistä etenkin, jos on itse aivan uuvuksissa. Siksi on tärkeää muistaa, että tilanteessa, jossa olet lopen uupunut etkä saa vauvaa rauhoittumaan, on viisainta laittaa vauva takaisin omaan sänkyynsä tai pyytää jotakuta auttamaan sinua.

Keskosvauvan ruokinta

Keskosvauvan ruokavalio

 • Äidinmaito
 • Keskosille tarkoitettu äidinmaidonkorvike
 • Vitamiini- ja rautalisä
 • Yllä mainittujen yhdistelmä
 • Imetyksestä, pulloruokinnasta
 • Nenän tai suun kautta mahaan vietävän letkun kautta (nenämahaletku)
 • Antamalla ravintoa suoneen (IV) ohittaen mahasuolikanavan’
 • Yllä mainittuja yhdistellen

Ennenaikaisesti syntyneet vauvat kasvavat syömällä. Kun aikaa kuluu ja vauva saavuttaa painoa, sitä terveempi hänestä yleensä tulee. Useimmiten kasvava keskosvauva selviää hyvin, ja vahvistuu ja tervehtyy päivä päivältä. Aluksi keskosvauvan ruokinnan tavoitteena on auttaa vauvaa kasvamaan ja saamaan lisää painoa aivan kuten kohdussa raskauden viimeisellä kolmanneksella. Keskosvauvoja voidaan syöttää monin tavoin. Käytettävä ravinto ja sen antamiseen käytettävä menetelmä riippuvat vauvan voinnista ja äidin omista valinnoista. Yleensä keskosvauvojen tulisi kasvaa pituutta 1 cm viikossa, päänympäryksen tulisi kasvaa 0,7 cm viikossa ja painon nousta noin 15 grammaa päivässä.Vauva punnitaan, jotta voidaan varmistua ravinnon riittävyydestä.

Imettäminen

Imettämiseen ja äidinmaidon antamiseen vauvalle liittyy monia erityislaatuisia etuja. Äidinmaito auttaa suojaamaan vauvaa infektioilta, ja äidinmaito on keskosvauvan paras ravinnonlähde. Kun vauvasi pääsee ensimmäisen kerran kotiin sairaalasta, hän saattaa helposti väsähtää kesken syönnin, eikä jaksa imeä rintoja riittävästi. Jotta maidontuotantosi pysyisi yllä näinä varhaisina viikkoina, voit joutua pumppaamaan/lypsämään maitoa ja antamaan sitä vauvalle pullosta. Voit varastoida ylimääräisen maidon.

Sairaalassa ollessaan osa keskosvauvoista saattaa tarvita äidinmaidon lisäksi ravintolisää, joka auttaa heitä kasvamaan. Ravintolisä voi olla joko äidinmaidonvahvike, vitamiini-kivennäisaine-valmiste tai erikoiskorvike. Jos vauvasi tarvitsee kotiuduttuaan jotain edellä mainituista, saat ohjeet lääkäriltä.

 • Ennen kuin lähdet sairaalasta, varmista, että osaat imettää vauvaasi.
 • Tee vauvan hoitajan, lääkärin tai imetykseen erikoistuneen hoitajan/kätilön kanssa imetys-/syöttöaikataulu ja kysy, tarvitseeko vauva ravintolisiä.
 • Aluksi vauvan säännöllinen punnitus lääkärin vastaanotolla/neuvolassa auttaa varmistamaan, että vauva saa riittävästi ravintoa asianmukaista kasvua ja kehitystä varten

Pulloruokinta

Jos et imetä tai pumppaa rintamaitoa, vauvallesi annetaan sairaalassa erityistä keskosvauvan äidinmaidonkorviketta tai tavallista äidinmaidonkorviketta.  Saat kotiruokailuohjeet sairaalasta ennen vauvasi kotiutumista.Suomessa kaikki vauvat saavat D-vitamiinilisää. Tarkista vauvan lääkäriltä tai hoitajalta, tarvitseeko vauvasi muita vitamiinilisiä.

Gastroesofageaalinen refluksitauti (GER)

Ennenaikaisesti syntyneillä vauvoilla esiintyy keskimääräistä enemmän gastroesofageaalista refluksitautia (GER tai ”refluksi”). Refluksi syntyy, kun mahaportin sulkijalihas ei sulkeudu kunnolla, vaan päästää ruokaa ja vatsahappoja takaisin ruokatorveen. On tärkeä tunnistaa refluksitaudin oireet.Ota yhteyttä lääkäriin, jos:

 • Vauva pulauttelee usein.
 • Vauvalla on hengitysvaikeuksia syötön aikana tai sen jälkeen.
 • Vauva hermostuu usein ruokailun aikana tai sen jälkeen.
 • Vauva jännittää selkänsä kaarelle ruokailun aikana.
 • Vauva kasvaa hitaasti.
 • Vauvalla on hengitysvaikeuksia ja/tai hän vetää ruokaa ”väärään kurkkuun”.

Gastroesofageaalisen refluksitaudin toteamiseen ja hoitamiseen on useita keinoja, joista lääkäri voi kertoa sinulle enemmän. Yleensä vauvojen refluksitauti häviää ensimmäisen elinvuoden aikana.

Kasvavan lapsen rokotukset

Lapset tarvitsevat erilaisia rokotuksia eri ikäkausina saadakseen suojan vakavia tauteja vastaan. On tärkeää, että lapsi rokotetaan ajoissa ja suositellun rokotusaikataulun mukaisesti, jossa lapsen ikä perustuu siis hänen oikeaan syntymäaikaansa (ei korjattuun ikään). Jos haluat asiasta lisätietoa, ota yhteyttä lääkäriin tai terveydenhoitajaan.

Lasten ja nuorten rokotukset (THL:n suositukset)

Suomessa lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus saada rokotus yhtätoista eri tautia, niiden jälkitauteja ja pitkäaikaisia haittoja vastaan. Lasten ja nuorten rokotusohjelma löytyy THL:n sivuilta http://www.thl.fi/fi_FI/web/rokottajankasikirja-fi/lapset-ja-nuoret.