Tekstikoko
  • +

Keskonen anemia.jpgMuita mahdollisia terveysongelmia

Anemia

Keskosvauvoilla on usein puutetta veren punasoluista (anemia), koska:

  • Vauvan punasolut ovat aikuisten punasoluja lyhytikäisempiä.
  • Keskosvauvoilta otetaan paljon verinäytteitä laboratoriokokeita varten.

Anemiaa voidaan hoitaa verensiirroin. Vauva saattaa tarvita myös rautatippoja ennen kotiutumista ja vielä sen jälkeen.

Infektiot

Ennenaikaisesti syntyneillä vauvoilla on muita suurempi riski saada vakavia infektioita, koska heidän immuunijärjestelmänsä on syntymähetkellä vielä epäkypsä. Esim. B-streptokokin (GBS) aiheuttama vastasyntyneen sepsis (verenmyrkytys, ts. bakteeri veressä) vaatii useiden päivien antibioottihoitoa.

Aivoverenvuoto (IVH)

Useimmille keskosvauvoille (lähinnä erittäin ja hyvin pienipainoisille) tehdään pään ultraäänitutkimus aivoverenvuodon (IVH) ja muiden mahdollisten ongelmien toteamiseksi. IVH tarkoittaa verenvuotoa hauraista verisuonista aivoja ympäröivin aivo-onteloihin ja ‑kammioihin. Vuoto voi olla vähäistä tai runsasta. Runsas vuoto voi johtaa aivopaineen nousuun ja/tai aivojen riittämättömään hapen saantiin. Jos vauvalla on IVH, lääkärit ja/tai hoitajat kertovat vuodosta ja vauvan tarvitsemasta seurannasta.

Periventrikulaarinen leukomalasia (PVL)

Termi viittaa aivokudoksen vaurioitumiseen pitkäkestoisen happivajeen seurauksena. PVL voi johtua esim. aivoissa tapahtuneesta infarktista, aivoverenvuodosta tai aivoinfektiosta. PVL voidaan todeta pään ultraäänitutkimuksessa. Yleensä PVL:aa ilmenee vain erittäin tai hyvin pienipainoisilla vastasyntyneillä.

Matala verensokeri

Keskosvauvoilla voi verensokeri olla liian matala tai liian korkea.  Useimmiten verensokeritaso korjataan helposti lisäämällä tai vähentämällä vauvalle laskimoon annettavien nesteiden sokeripitoisuutta. Tässä varhaisessa vaiheessa ilmenevät verensokerin poikkeamat eivät tarkoita sitä, että lapselle kehittyisi myöhemmin diabetes eli sokeritauti.

Keltaisuus

Monilla vastasyntyneillä ilmenee ihon keltaisuutta muutaman syntymän jälkeisen päivän ajan. Keltaisuus johtuu suurista bilirubiinipitoisuuksista, joita syntyy veren punasolujen hajotessa. Yleensä maksa poistaa verestä bilirubiinia, mutta keskosilla maksa ei välttämättä hajota sitä riittävän nopeasti. Keltaisuutta voidaan hoitaa valohoidolla, jossa käytetään erityistä sinivaloa bilirubiinin hajottamiseen.

Matala verenpaine

Keskosvauvoille saattaa kehittyä matala verenpaine heti syntymän jälkeen.  Se voi johtua esim. verenhukasta synnytyksen aikana, syntymän jälkeisestä nestehukasta, tulehduksesta tai äidille ennen synnytystä annetuista lääkkeistä. Pikkukeskosilla verenkiertoelimistö saattaa olla kypsymätön ja verenpaine on sen tähden matala. Vauvan matalaa verenpainetta hoidetaan lisänesteytyksen tai verenpainetta nostavan lääkkeen avulla.

Nekrotisoiva enterokoliitti (NEC)

Joissain harvoissa tapauksissa keskosvauvoilla ilmenee turvotusta ja tulehdusta suolistossa, mikä johtaa kudoksen tuhoutumiseen kyseisessä suolen kohdassa.  Tilaa kutsutaan nimellä nekrotisoiva enterokoliitti. Sen oireita ovat mm.:

  • Yleiset huonovointisuuden merkit
  • Oksentelu
  • Vatsa on suurentunut ja kosketusarka
  • Vatsa on punainen tai epätavallisen värinen
  • Ulosteessa on verta

NEC voi olla lievä tai hyvin vakava tila. Sairautta epäiltäessä lääkäri keskeyttää heti vauvan tavanomaisen ruokinnan ja ravinto annetaan suoraan suoneen.  Vatsan alueesta otetaan röntgenkuva, vauvalle annetaan antibiootteja, ja häneltä otetaan tiuhaan verinäytteitä. Useimmat NEC:iin sairastuneet vauvat toipuvat, eikä heillä ilmene jatkossa enää ongelmia, mutta osa tarvitsee leikkaushoitoa ja heillä saattaa olla myöhemmin suolisto-ongelmia.

Avoin valtimotiehyt (PDA)            

Ennen vauvan syntymää keuhkovaltimo (pääverisuoni, joka kuljettaa verta keuhkoihin) yhdistyy aorttaan (pääverisuoni, joka kuljettaa verta sydämestä muualle elimistöön) verisuonen kautta, jota kutsutaan nimellä ductus arteriosus. Tämä avoin valtimotiehyt on välttämätön ennen syntymää, mutta yleensä se sulkeutuu muutaman ensimmäisen tunnin tai päivän kuluessa syntymästä. Kun valtimotiehyt ei sulkeudu itsestään, on kyseessä tila, jota kutsutaan PDA:ksi. PDA voidaan todeta sydämen ultraäänitutkimuksella, ns. kaikukuvauksella. Jos valtimotiehyt ei sulkeudu itsestään, se voidaan sulkea lääkehoidolla tai leikkauksella. 

Keskonen matala verenpaine.jpgKeskosen verkkokalvosairaus (ROP)

Toisinaan ennenaikaisesti syntyneillä vauvoilla (erittäin ja hyvin pienipainoisilla) esiintyy silmän verisuoniston liiallista kasvua, mitä kutsutaan keskosen verkkokalvosairaudeksi tai retinopatiaksi. Tila todetaan silmätutkimuksen perusteella. Silmälääkäri arvioi, paraneeko ROP mahdollisesti itsestään, vai vaatiiko se hoitoa. Vaikea ROP voi aiheuttaa näköongelmia ja jopa sokeutta. Hoitona voidaan käyttää laserleikkausta, jolla estetään uudisverisuonten kasvu.

Lämmönsäätelyongelmat

Ei ole mitenkään harvinaista, että keskosvauvalla on vaikeuksia lämpötilan säätelyssä ensimmäisten elinpäivien tai viikkojen ajan. Tänä aikana tarvitaan erityistä hoitoa ja huolenpitoa vauvan lämpötilan pitämiseksi vakaana. Lämpöä voidaan säädellä lisäämällä tai poistamalla peittoja, käyttämällä lämmön lähteitä kuten lämpökaappia tai erityisiä yläpuolelle sijoitettavia lämmittimiä, tai muilla tavoin. Vauvan iholle voidaan kiinnittää laite, joka seuraa tarkasti ihon lämpötilaa.

Synnynnäinen sydänsairaus (CHD)

Arviolta yhdellä lapsella sadasta on syntyessään jonkinlainen synnynnäinen sydänvika, ja lapsi saattaa tarvita kriittistä lääketieteellistä hoitoa jo ennen yhden vuoden ikää. Synnynnäinen sydänsairaus tai ‑vika voi olla niin pieni, ettei siitä aiheudu oireita, tai niin vakava, että se johtaa menehtymiseen. Viat voivat olla pieniä tai hyvin monimutkaisia ja vaikeusasteeltaan vaihtelevia. Vika voi olla yksinkertainen kuten reikä (aukko) sydämen kammioiden väliseinässä, tai se voi olla hankala epämuodostumien summa, kuten verisuonten sijainti väärissä kohdin tai sydämen toisen puolen alikehittyneisyys.

Monet sydänongelmat voidaan todeta jo ennen syntymää tavanomaisella ultraäänitutkimuksella ja erityisellä sikiön sydämen kaikukuvauksella. Tässä tutkimuksessa ultraääniaallot muodostavat kuvan vauvan sydämestä.